Είμαστε μια επιχείρηση (startup) παραγωγικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό την ανάδειξη ελληνικών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, όπως γλυκά του κουταλιού και ελληνικές συνταγές με σεβασμό στη διατήρηση των παραδόσεων μας. Πέραν τούτων θέλουμε να αναλάβουμε τη διεξαγωγή πολιτιστικών - πολιτισμικών εκδηλώσεων και γαστρονομικών και αθλητικών events.

Πρόκειται για βασικές δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο καταστατικό μας και στο γενικότερο πρόγραμμα μας αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης του τόπου μας, βοηθώντας παράλληλα τους συμπολίτες μας ως προς την εξασφάλιση εργασιακής αποσχόλησης, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της κοινωνικής οικονομίας, όπως ισχύουν σε ευρωπαικό επίπεδο (ακολουθώντας το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε με το νόμο 4019/2011)