Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΙΔΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "
αναλαμβάνει την λογιστική παρακολούθηση των Κοιν.σ.επ .
Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
6947081642.