Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να δρομολογήσουμε πολλές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Επίσης είμαστε διαθέσιμοι για συνέργειες με άλλες Κοιν.Σ.Επ., αλλά και με οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ώστε να δημιουργήσουμε βιώσιμες και ανάπτυξιακές δράσεις και σε άλλους τομείς: οργάνωση και συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις - εκθέσεις, επιδείξεις (προϊόντων) σεμινάρια, ημερίδες (γαστρονομίας, γευσιγνωσίας, τουριστικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά και αθλητικά events) παρουσιάσεις και προγράμματα για προσέγγιση νέων πελατών

  • Αγροτουριστικά
  • Περιβάλλον
  • Οικολογία
  • Παροχές κοινής οφέλειας
  • Διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων