Στην προσπάθεια μας να χαμηλώσουμε το κόστος λειτουργίας της εταιρίας μας και αξιοποιώντας το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με σπουδές - γνώσεις και τεχνογνωσία στο σκέλος της δημιουργίας ιστοσελίδων και τεχνικής υποστήριξης Η/Υ. Βάση των αναγκών σας, γνωρίζοντας την αγωνία που διέπει τις επιχειρήσεις, ένεκα του χαρακτήρα της κοινωνικής συνεταιριστικές επιχειρήσεις σας παρέχουμε σε οικονομικές τιμές την δημιουργία ιστοσελίδων και την τεχνική υποστήριξη Η/Υ.